วิธีการสั่งซื้อ
ขั้นตอนที่1
ขั้นตอนที่2
ขั้นตอนที่3
ขั้นตอนที่4
ขั้นตอนที่5
การชำระเงิน
ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา
ธนาคารกรุงเทพ เปรมภูริศวร์ ปัณวิชษราพิบูล 485-0-33405-5 ห้วยยอด
ธนาคารกสิกรไทย อนุชา เมืองจร 498-2-02398-5 โลตัสอยุธยา
ธนาคารไทยพาณิชย์ เปรมภูริศวร์ ปัณวิชษราพิบูล 404-1-12389-9 ห้วยยอด